• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF

Οδηγίες
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
 Δοχεία δειγματοληψίας:
Για δείγματα που προορίζονται για μικροβιολογικό έλεγχο ρουτίνας, απαιτούνται καθαρές και αποστειρωμένες φιάλες γυάλινες ή πλαστικές (π.χ. ουροσυλλέκτες)
 Όγκος δείγματος:
 Για τον μικροβιολογικό έλεγχο ρουτίνας απαιτείται όγκος δείγματος 500ml .
 Για ανάλυση Legionella spp. και Salmonella spp. απαιτείται όγκος δείγματος 1L.
 Τρόπος δειγματοληψίας :
 Η βρύση από την οποία θα πραγματοποιηθεί η δειγματοληψία πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, απαλλαγμένη από φθορές και τυχόν διαρροές.
 Η χρήση γαντιών (απουδράριστων) και μάσκας είναι απαραίτητη .
 Απαιτείται απολύμανση των γαντιών με καθαρό οινόπνευμα.
info@medi-lab.gr www.medi-lab.gr 2741085268-69-70
 Με τη χρήση φλόγιστρου ελεγχόμενης ροής πυρώνεται το στόμιο της βρύσης. Προσοχή: εάν υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της βρύσης λόγω παρουσίας λαστιχένιου ring, η απολύμανση πραγματοποιείται εναλλακτικά με τη χρήση καθαρού οινοπνεύματος.
 Άνοιγμα βρύσης και ελεύθερη ροή νερού για 1 λεπτό.
 Σφράγισμα βρύσης και απολύμανση με την ίδια διαδικασία όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
 Επανάληψη διαδικασίας 2 φορές ακόμα με την τελευταία φορά, τη βρύση να τρέχει για 5min.
 Εκ νέου απολύμανση των γαντιών με καθαρό οινόπνευμα και άνοιγμα της βρύσης.
 Όταν επέλθει σταθερή ροή του νερού, τοποθετείται το δοχείο δειγματοληψίας στο στόμιο, χωρίς να έρχεται σε επαφή με αυτό και συλλέγουμε το δείγμα.
 Με ετικέτα και αδιάβροχο μαρκαδόρο, αναγράφεται σε κάθε δείγμα το σημείο δειγματοληψίας, την ημερομηνία και την ώρα.
 Αποστολή δειγμάτων:
Η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο γίνεται με τη χρήση φορητού ψυγείου και με παγοκύστες , έτσι ώστε τα δείγματα να διατηρούνται σε μια σταθερή θερμοκρασία, περίπου 4oC.
Εντός 24 ωρών τα δείγματα θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί στο εργαστήριο.
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
 Δοχεία δειγματοληψίας:
Για δείγματα που προορίζονται για φυσικοχημικό έλεγχο ρουτίνας, απαιτούνται καθαρές πλαστικές φιάλες (PP ή PE) αεροστεγούς σφράγισης όγκου 1L.
Για ανάλυση φυσικών και τεχνητών ραδιονουκλιδίων απαιτείται επιπρόσθετος όγκος δείγματος 1L κατ ελάχιστον.
Σε περίπτωση ανάλυσης Ραδονίου (222Rn) απαιτείται ξεχωριστό γυάλινο δοχείο και πλήρωση έως το χείλος αυτού με μέτρια συνεχή ροή. Απαιτείται δοχείο όγκου 1L κατ ελάχιστον και αεροστεγής σφράγισή του ΑΜΕΣΑ μετά το τέλος της δειγματοληψίας.
 Τρόπος δειγματοληψίας :
Για τον φυσικοχημικό έλεγχο δειγμάτων νερού, χρησιμοποιείται καθαρή πλαστική φιάλη, η οποία προηγουμένως έχει ξεπλυθεί μερικές φορές με το ίδιο το νερό που πρόκειται να αναλυθεί. Το παραπάνω ισχύει και για τα ραδιονουκλίδια. Είναι επιθυμητή η πλήρωση των δοχείων έως το χείλος και η αεροστεγής σφράγισή τους.
Με ετικέτα και αδιάβροχο μαρκαδόρο, πρέπει να αναγράφεται σε κάθε δείγμα το σημείο δειγματοληψίας, η ημερομηνία/ώρα, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και το όνομα δειγματολήπτη.
info@medi-lab.gr www.medi-lab.gr 2741085268-69-70
 Αποστολή δειγμάτων:
Η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο γίνεται με τη χρήση φορητού ψυγείου και με παγοκύστες , έτσι ώστε τα δείγματα να διατηρούνται σε μια σταθερή θερμοκρασία, περίπου 4oC.
Εντός 24 ωρών τα δείγματα θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί στο εργαστήριο. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης του παραπάνω χρονοδιαγράμματος η επικοινωνία με το εργαστήριο είναι απαραίτητη.
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ & ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
 Ποσότητα:
Για μικροβιολογική ανάλυση απαιτούνται ~150 gr, για χημική τουλάχιστον 500 gr ενώ για ποιοτικό-ποσοτικό προσδιορισμό τεχνητών & φυσικών ραδιονουκλίδια επιπλέον 500gr κατ ελάχιστον.
 Για δειγματοληψίες από κλειστές συσκευασίες απαιτείται αποστείρωση των εργαλείων λήψης (μαχαίρι, σπάτουλα, λαβίδα κλπ), καθώς και της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευασίας.
 Εάν τα τρόφιμα λαμβάνονται από κλειστή συσκευασία, τότε τα επισημαίνουμε και τα τοποθετούμε σε καθαρές σακούλες και στην συνέχεια στο ισοθερμικό κουτί με ή χωρίς παγοκύστες, ανάλογα το είδος του τροφίμου και το είδος των αναλύσεων.
 Σε περίπτωση δειγματοληψίας τροφίμων που είναι σε ακανόνιστο σχήμα και μέγεθος (π.χ. κιμάς, κομμάτι κρέατος, σαλάτες, υγρό κ.λπ.) σε αποστειρωμένο περιέκτη τοποθετούμε το δείγμα που έχουμε πάρει με αποστειρωμένη λαβίδα-μαχαίρι ή κουτάλι και φροντίζοντας να δειγματίσουμε σε όση μεγαλύτερη έκταση και βάθος μπορούμε (παίρνουμε δείγμα από διάφορα σημεία και από διαφορετικό βάθος εφόσον αυτό είναι εφικτό)
 Επισημαίνουμε το δείγμα και τοποθετούμε σε ισοθερμικό κουτί με παγοκύστες ή όχι ανάλογα το είδος του δείγματος και των αναλύσεων.
 Αποστολή δειγμάτων:
Εντός 24 ωρών τα δείγματα θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί στο εργαστήριο. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης του παραπάνω χρονοδιαγράμματος η επικοινωνία με το εργαστήριο είναι απαραίτητη.
info@medi-lab.gr www.medi-lab.gr 2741085268-69-70
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΚΡΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
 Δοχεία δειγματοληψίας:
Για δείγματα που προορίζονται για φυσικοχημικό έλεγχο ρουτίνας, απαιτούνται καθαρές πλαστικές φιάλες.
 Όγκος δείγματος:
Για τον φυσικοχημικό έλεγχο ρουτίνας απαιτείται όγκος δείγματος 1L.
Για ανάλυση φυσικών και τεχνητών ραδιονουκλιδίων απαιτείται επιπρόσθετος όγκος δείγματος 1L κατ ελάχιστον.
 Αποστολή δειγμάτων:
Εντός 24 ωρών τα δείγματα θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί στο εργαστήριο. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης του παραπάνω χρονοδιαγράμματος η επικοινωνία με το εργαστήριο είναι απαραίτητη.
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
 Δοχεία δειγματοληψίας:
Για δείγματα που προορίζονται για φυσικοχημικό έλεγχο και/ή προσδιορισμό ραδιονουκλιδίων, απαιτούνται καθαρές πλαστικές φιάλες (PP ή PE).
 Όγκος δείγματος:
Για τον φυσικοχημικό έλεγχο ρουτίνας απαιτείται όγκος δείγματος 1L.
Για ανάλυση φυσικών και τεχνητών ραδιονουκλιδίων απαιτείται επιπρόσθετος όγκος δείγματος 1L κατ ελάχιστον.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση διενέργειας μικροβιολογικού ελέγχου σε υγρά απόβλητα, το δείγμα συλλέγεται σε πλαστικό αποστειρωμένο μπουκάλι ποσότητας 500ml.
 Αποστολή δειγμάτων:
Εντός 24 ωρών τα δείγματα θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί στο εργαστήριο. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης του παραπάνω χρονοδιαγράμματος η επικοινωνία με το εργαστήριο είναι απαραίτητη.