• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Monthly Archives: 2014

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 5673/400/1997.