• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Monthly Archives: 2014

Εξίσου σημαντικές πληροφορίες προκύπτουν από περαιτέρω αναλύσεις και αφορούν στη γνησιότητα του ελαιολάδου. Επίσης, προσδιορίζοντας ορισμένες παραμέτρους όπως τους αλογονούχους πτητικούς διαλύτες, τους πολυκυκλικούς αρωματικούς δρογονάνθρακες, κ.λ.π. εμφανίζεται και πιθανή περιβαλλοντική μόλυνση του ελαιολάδου ή πυρηνελαίου

Οι περιγραφές στη σήμανση και οι ορισμοί του ελαιολάδου είναι υποχρεωτικοί, χρησιμοποιούνται δε εκτός από το ενδοκοινοτικό εμπόριο και στο εμπόριο με τις τρίτες χώρες, εφ΄ όσον είναι συμβατές με τους διεθνείς υποχρεωτικούς κανόνες (Εμπορικό Πρότυπο Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου ΔΣΕ, Codex Alimentarius).

Οι οδηγίες 2000/60/ΕΕ και 91/493/ΕΕ, καθορίζουν τις απαιτούμενες αναλύσεις στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.
Με γνώμονα αυτές τις οδηγίες έχουν δημιουργηθεί πακέτα αναλύσεων που περιλαμβάνουν ως υπόστρωμα το ίζημα του πυθμένα.

H Λεγιονέλλα (Legionella) είναι ένας μικροοργανισμός υδατογενούς προέλευσης, που προκαλεί νόσο στον άνθρωπο (Νόσος των Λεγεωνάριων, Πυρετός Pontiac)

Ελεγκτική παρακολούθηση με βάση το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Υ2/2600/2011-ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σκοπός μιας ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όλες οι παραμετρικές τιμές που έχουν οριστεί από την νομοθεσία .

Δοκιμαστική παρακολούθηση με βάση το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Υ2/2600/2011-ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σκοπός μιας δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι η λήψη δεδομένων που οδηγούν σε αξιολόγηση της ποιότητας του νερού (οργανοληπτικής και μικροβιολογικής) που διατίθενται για την ανθρώπινη κατανάλωση.

Η αντίστροφη όσμωση είναι ένα σύστημα καθαρισμού του νερού, από φυσικοχημικούς αλλά και μικροβιολογικούς κινδύνους. Περιλαμβάνει μια συνθετική μεμβράνη, μέσω της οποίας διυλίζεται το νερό με κανονική πίεση αστικού δικτύου.

Μόνο τα μόρια του ύδατος διαπερνούν το ειδικό υλικό αυτής της μεμβράνης, και συλλέγονται ως απολύτως καθαρό, φιλτραρισμένο, νερό από την άλλη πλευρά.

Τα αλλεργιογόνα είναι πρωτεΐνες που προέρχονται από διάφορες πηγές και έχουν, σε συγκεκριμένα μόνο άτομα, την ιδιότητα να ενεργοποιούν το αμυντικό σύστημα του οργανισμού προς παραγωγή αντισωμάτων. Η όλη διαδικασία είναι ουσιαστικά μια μεγάλη παρεξήγηση: τα αλλεργιογόνα δεν είναι επιβλαβείς ουσίες. Όμως για τους ασθενείς που έχουν γενετική προδιάθεση για αλλεργίες, οι αθώες αυτές πρωτεΐνες Περισσότερα

Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για τον οργανισμό μας. Η έλλειψη τους μπορεί να μας προκαλέσει κούραση, ατονία, πονοκεφάλους, δερματικές παθήσεις αλλά και προβλήματα συγκέντρωσης.

Οι ανάγκες μας αυξάνονται μετά από μια ταλαιπωρία σωματική ή ψυχική που μας έχει καταπονήσει.

Ορισμένα είδη μυκήτων παράγουν τοξίνες, που ονομάζονται μυκοτοξίνες και σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις και άλλα προβλήματα.

Τα μέγιστα επιτρεπτά όρια των μυκοτοξινών αυτών στα τρόφιμα καθορίζονται από τον κανονισμό 1881/2006/ΕΚ.