• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Περισσότερα απο 20 χρόνια εμπειρία

Το MEDiCENTER δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο της υγείας από το 1992 με εξειδίκευση στη Διάγνωση και Έρευνα. Περιλαμβάνει πολλαπλά Διαγνωστικά Τμήματα όλων των ιατρικών ειδικοτήτων, και αποτελεί σήμερα τον ευρύτερο ανεπτυγμένο ιδιωτικό φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στο νομό Κορινθίας καιέναν από τους πιο διαδεδομένους φορείς και στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου.

Το MEDiCENTER διαθέτει μηχανήματα τελευταίας γενιάς και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο επανεκπαιδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (Continuous Medical Education), έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της συνεχούς ανταγωνιστικής αγοράς.

To εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 από τον ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστοποιητικού 548-2) To εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 από τον ΕΣΥΔ
(Αρ. Πιστοποιητικού 548-2)

 Πιστοποιητικό ΕΣΥΔ ISO-17025 Medi Center

Λήψη Πιστοποιητικού ISO ( Ελληνικα)          Download ISO Certificate (English)

Το MEDiCENTER από το 2007, διαθέτει και ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο, διαπιστευμένο από τον Ε.ΣΥ.Δ. όπου διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις και δοκιμές σε τρόφιμα, νερά και ζωοτροφές, επανδρωμένο με εξειδικευμένους και έμπειρους επιστήμονες, με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών στον έλεγχο και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

To εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 από τον ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστοποιητικού 548-2).

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, όπως σε περίπτωση ιδιαίτερα εξειδικευμένων εξετάσεων που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό ή υλικά, η MEDICENTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. συνεργάζεται με ειδικά εργαστήρια, ινστιτούτα και πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Επίσης, η έμπειρη και καταρτισμένη ομάδα της MEDICENTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. είναι πρόθυμη να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον πελάτη της:

 1. Σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων και ποτών
 2. Για την επίλυση προβλημάτων υγιεινής και τεχνολογίας παραγωγής
 3. Για το σχεδιασμό και την κατασκευή μιας επιχείρησης τροφίμων με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
 4. Για την υφιστάμενη Διεθνή, Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ασφαλής, ακριβής, έγκαιρη και σε ανταγωνιστικό κόστος διεξαγωγή μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων σύμφωνα με τους κανόνες της καλής εργαστηριακής πρακτικής, με σκοπό την ικανοποίηση των δηλωμένων και άδηλων αναγκών του εκάστοτε πελάτη.

Για την μεθόδευση των παραπάνω η MEDICENTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. διασφαλίζει ότι:

 1. Χρησιμοποιεί μεθόδους δοκιμών, οι οποίες περιγράφονται σε διεθνή, ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα
 2. Εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες για τη διενέργεια των αναλύσεων
 3. Διαθέτει άρτιο εξοπλισμό τον οποίο ελέγχει, συντηρεί και διακριβώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα
 4. Εκπαιδεύει συστηματικά και αναβαθμίζει το προσωπικό της ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση
 5. Εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την αμεροληψία και την ακεραιότητα στη διαχείριση των πληροφοριών των πελατών της.

Η MEDICENTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. παρακολουθεί σταθερά τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις συμμετέχοντας σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες. Συμμετέχει σε επιστημονικούς συλλόγους, ενώσεις εργαστηρίων και επαγγελματικές οργανώσεις. Με τον τρόπο αυτό είναι ικανή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις.

 Οικονομικά στοιχεία:

Ισολ. 2013

Ισολ. 2014 19/06/2015