• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Ανάλυση γνησιότητας ελαιολάδου

Εξίσου σημαντικές πληροφορίες προκύπτουν από περαιτέρω αναλύσεις και αφορούν στη γνησιότητα του ελαιολάδου. Επίσης, προσδιορίζοντας ορισμένες παραμέτρους όπως τους αλογονούχους πτητικούς διαλύτες, τους πολυκυκλικούς αρωματικούς δρογονάνθρακες, κ.λ.π. εμφανίζεται και πιθανή περιβαλλοντική μόλυνση του ελαιολάδου ή πυρηνελαίου

Ανάλυση ποιότητας ελαιολάδου

Οι περιγραφές στη σήμανση και οι ορισμοί του ελαιολάδου είναι υποχρεωτικοί, χρησιμοποιούνται δε εκτός από το ενδοκοινοτικό εμπόριο και στο εμπόριο με τις τρίτες χώρες, εφ΄ όσον είναι συμβατές με τους διεθνείς υποχρεωτικούς κανόνες (Εμπορικό Πρότυπο Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου ΔΣΕ, Codex Alimentarius).

Θαλασσινό ίζημα

Οι οδηγίες 2000/60/ΕΕ και 91/493/ΕΕ, καθορίζουν τις απαιτούμενες αναλύσεις στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.
Με γνώμονα αυτές τις οδηγίες έχουν δημιουργηθεί πακέτα αναλύσεων που περιλαμβάνουν ως υπόστρωμα το ίζημα του πυθμένα.

Έλεγχος για Λεγιονέλλα

H Λεγιονέλλα (Legionella) είναι ένας μικροοργανισμός υδατογενούς προέλευσης, που προκαλεί νόσο στον άνθρωπο (Νόσος των Λεγεωνάριων, Πυρετός Pontiac)