• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Άδεια χρήσης νερού για ύδρευση

 Άδεια χρήσης νερού για ύδρευση & πόση ζώων – ΚΥΑ 150559 (ΦΕΚ 1440/Β’/16.06.2011)

Φυσικοχημικές παράμετροι Μικροβιολογικές παράμετροι (μόνο για πόση ζώων)
pH Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 22oC
Αγωγιμότητα Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 37oC
Σκληρότητα ολική Κολοβακτηριοειδή (Total coliforms)
Αμμωνιακά(NH+4) Escherichia coli (E. coli)
Χλωριούχα (Cl) Enterococcus intestinal
Νιτρικά (NO3)
Νιτρώδη (NO2)