• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Νερό από Αντίστροφη όσμωση

Η αντίστροφη όσμωση είναι ένα σύστημα καθαρισμού του νερού, από φυσικοχημικούς αλλά και μικροβιολογικούς κινδύνους. Περιλαμβάνει μια συνθετική μεμβράνη, μέσω της οποίας διυλίζεται το νερό με κανονική πίεση αστικού δικτύου.

Μόνο τα μόρια του ύδατος διαπερνούν το ειδικό υλικό αυτής της μεμβράνης, και συλλέγονται ως απολύτως καθαρό, φιλτραρισμένο, νερό από την άλλη πλευρά.

Οι ακαθαρσίες και τα λοιπά επιβλαβή στοιχεία παραμένουν στην αντίθετη πλευρά και απορρίπτονται.

Ακόμη και μετά την εφαρμογή συστήματος καθαρισμού του νερού, χρειάζεται και πάλι μια τακτική παρακολούθηση του για την επαλήθευση της καλής λειτουργίας του.

Η παρακολούθηση αυτή περιλαμβάνει μόνο την ανίχνευση φυσικοχημικών παραμέτρων, οι οποίες ενδεχομένως παρεκκλίνουν από τα φυσιολογικά όρια.

Φυσικοχημικές παράμετροι (μόνο)
pH Φώσφορος (P2O5)
Αμμωνιακά(NH+4) Φθόριο (F-)
Ασβέστιο (Ca+2) Νιτρικά (NO3)
Μαγνήσιο (Mg+2) Θειϊκά (SO4-2)
Κάλιο (K+) Βάριο (Βa+2)
Νάτριο (Na+) Πυριτικά ολικά (SiO2)
Μαγγάνιο (Mn+2) Ολικός οργανικός άνθρακας
Σίδηρος (Fe) BOD5
Βόριο (B) COD
Ανθρακικά (CO3-2) Θολότητα
Όξινα ανθρακικά (HCO3-2) Χρώμιο ολικό (Cr)
Χλωριούχα (Cl) Χρώμιο εξασθενές (Cr+6)