• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Νερό κολυμβητικής δεξαμενής

Θεμελιώδους σημασίας για την καλή λειτουργία των πισινών και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής, όπως πισίνες spa και πισίνες υδροθεραπείας είναι ο έλεγχος του νερού από μικροβιολογικής απόψεως.

Ακόμη,  πρέπει να ελέγχονται οι θάλασσες, τα ποτάμια και οι λίμνες που θεωρούνται κολυμβητικές περιοχές, καθώς και οι  ιαματικές πηγές. Δυστυχώς, τα παθογόνα μικρόβια, όταν βρεθούν στο νερό μπορούν να αναπτυχθούν φυσιολογικά και να πολλαπλασιαστούν.

Επίσης, πραγματοποιείται έλεγχος του χλωρίου για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του συστήματος απολύμανσης της πισίνας, καθώς η συγκέντρωσή του ορίζεται και από τη νομοθεσία.

 

Φυσικοχημικές παράμετροι Μικροβιολογικές παράμετροι
pH Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 37oC
Αλκαλικότητα  ολική Κολοβακτηριοειδή (Total coliforms)
Χλώριο υπολειμματικό/ ολικό Escherichia coli (E. coli)