• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Σύνηθες Πακέτο Αναλύσεων (πλήρες)

 

Φυσικοχημικές παράμετροι Μικροβιολογικές παράμετροι
pH Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 22oC
Αγωγιμότητα Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 37oC
Σκληρότητα ολική Κολοβακτηριοειδή (Total coliforms)
Σκληρότητα παροδική Escherichia coli (E. coli)
Σκληρότητα μόνιμη Enterococcus intestinal
Ολικά διαλυμένα στερεά (TDS) Pseudomonas aeruginosa
Ανθρακικά (CO3-2) Clostridium perfringens
Όξινα ανθρακικά (HCO3-2)
Αλκαλικότητα (P)
Αλκαλικότητα (H)
Χλωριούχα (Cl)
Νιτρικά (NO3)
Νιτρώδη (NO2)
Αμμωνιακά(NH+4)
Φώσφορος (P2O5)
Φθόριο (F-)
Θειϊκά (SO4-2)
Ασβέστιο (Ca+2)
Μαγνήσιο (Mg+2)
Κάλιο (K+)
Νάτριο (Na+)
Χαλκός (Cutot)
Ψευδάργυρος (Zn+2)
Μαγγάνιο (Mn+2)
Σίδηρος (Fe)
Βόριο (B)
Χρώμιο ολικό (Cr)
Χρώμιο εξασθενές (Cr+6)