• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Συμπληρωματική παρακολούθηση

Στο σημείο αυτό, περιλαμβάνονται εξεζητημένες αναλύσεις, στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία των παρακάτω επικίνδυνων παραγόντων.

Φυσικοχημικές παράμετροι Μικροβιολογικές παράμετροι
PCB’s –PCT’s Σαλμονέλες
Άργυρος Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι
Φαινολικές ενώσεις Βακτηριοφάγοι των κοπράνων
Υδρογονάνθρακες εν διαλύσει ή εν γαλακτωμάτι – ορυκτέλαια Ιοί των εντέρων
Επιφανειοδραστικοί παράγοντες Escherichia coli (E. Coli) O:157
Φώσφορος (P2O5) Καμπυλοβακτηρίδιο
Ξηρό υπόλειμμα Παρασιτικοί οργανισμοί
Κάλιο Φύκη
Υδρόθειο Άλλα μορφοποιημένα στοιχεία (ζωάρια)