• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Θαλασσινό ίζημα

Παράμετρος Μέθοδος
Υγρασία Σταθμική @105 °C
Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) Walkley-Black
Ολικό Άζωτο AOAC 978.04 B
Φώσφορος AOAC 966.01
Αρσενικό Hydride-A.A.S.
Κάδμιο ISO 15586 Annex B
Μόλυβδος ISO 15586 Annex B
Υδράργυρος Hydride-A.A.S.
Χαλκός ISO 15586 Annex B
Χρώμιο ISO 15586 Annex B
Ψευδάργυρος A.A.S.