• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Αναλύσεις:Νερό

Οι οδηγίες 2000/60/ΕΕ και 91/493/ΕΕ, καθορίζουν τις απαιτούμενες αναλύσεις στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.
Με γνώμονα αυτές τις οδηγίες έχουν δημιουργηθεί πακέτα αναλύσεων που περιλαμβάνουν ως υπόστρωμα το ίζημα του πυθμένα.

H Λεγιονέλλα (Legionella) είναι ένας μικροοργανισμός υδατογενούς προέλευσης, που προκαλεί νόσο στον άνθρωπο (Νόσος των Λεγεωνάριων, Πυρετός Pontiac)

Ελεγκτική παρακολούθηση με βάση το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Υ2/2600/2011-ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σκοπός μιας ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όλες οι παραμετρικές τιμές που έχουν οριστεί από την νομοθεσία .

Δοκιμαστική παρακολούθηση με βάση το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Υ2/2600/2011-ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σκοπός μιας δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι η λήψη δεδομένων που οδηγούν σε αξιολόγηση της ποιότητας του νερού (οργανοληπτικής και μικροβιολογικής) που διατίθενται για την ανθρώπινη κατανάλωση.

Η αντίστροφη όσμωση είναι ένα σύστημα καθαρισμού του νερού, από φυσικοχημικούς αλλά και μικροβιολογικούς κινδύνους. Περιλαμβάνει μια συνθετική μεμβράνη, μέσω της οποίας διυλίζεται το νερό με κανονική πίεση αστικού δικτύου.

Μόνο τα μόρια του ύδατος διαπερνούν το ειδικό υλικό αυτής της μεμβράνης, και συλλέγονται ως απολύτως καθαρό, φιλτραρισμένο, νερό από την άλλη πλευρά.