• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Αναλύσεις:Έδαφος

Δεύτερο στοιχείο, η εξέταση των φύλλων στα φυτά που απαρτίζουν κάθε καλλιέργεια, ανάλυση η οποία αποδεικνύει το ποσοστό των θρεπτικών που απορροφώνται από τους φυτικούς ιστούς.

Η εξέταση αυτή είναι απαραίτητη αφού τα συστατικά του εδάφους δεν φτάνουν πάντα στο φυτό.

Η φυλλοδιαγνωστική εξέταση ή η ανάλυση φύλλων στο χημείο αφορά την καταμέτρηση όλων των θρεπτικών στοιχείων και των ιχνοστοιχείων που περιέχονται στο φυτό.

Πρώτο στοιχείο για μια καλή καλλιέργεια είναι η γνώση της σύστασης του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία.

Ένα αντιπροσωπευτικό έδαφος αποτελείται κατά το μισό περίπου του όγκου του από στέρεα συστατικά (ανόργανα και οργανικά) και κατά το άλλο μισό από αέρα και νερό .

Ο αέρας και το νερό βρίσκονται στους εδαφικούς πόρους δηλαδή στα κενά ανάμεσα στους κόκκους των ανόργανων υλικών.