• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Αναλύσεις:Ζωοτροφές

Σύμφωνα με τον Καν. 183/2005 και την ΚΥΑ 340668/2008, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών έχουν την υποχρέωση, ανάμεσα στις υπόλοιπες αναλύσεις τους, να περιλαμβάνουν τον ετήσιο έλεγχο των αναμικτήρων για την διασφάλιση της ομοιογένειας των προϊόντων τους.

Ορισμένες μακροχρόνιας χρήσης σκευάσματα για τη συμπληρωματική διατροφή των ζώων για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς, με υψηλή συγκέντρωση ιχνοστοιχείων, περιέχουν αναπόφευκτα ορισμένες ποσότητες αρσενικού, καδμίου ή μολύβδου που υπερβαίνουν τα καθορισθέντα ανώτατα όρια για τα συγκεκριμένα βαρέα μέταλλα στις συμπληρωματικές ζωοτροφές.

Ορισμένα είδη μυκήτων παράγουν τοξίνες, που ονομάζονται μυκοτοξίνες και σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα τρόφιμα αλλά και τις ζωοτροφές μπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις και άλλα προβλήματα.

Η χημική ανάλυση των ζωοτροφών σε συνδυασμό με τον έλεγχο και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεών τους, αποτελούν την αναγκαία συνθήκη για να επιτευχθεί η βελτίωση της διατροφής των αγροτικών ζώων και των παραγόμενων από αυτά προϊόντων.