• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Μικροβιολογικές αναλύσεις σε τρόφιμα

Στο «MediCenter εργαστήριο αναλύσεων τροφίμων και ποτών» πραγματοποιείται πλήρης γκάμα των μικροβιολογικών αναλύσεων που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 και τις τροποποιήσεις του (κανονισμός αριθ. 1881/2006, 1441/2007).

Σκοπός μας πάντα είναι η κάλυψη των αναγκών του πελάτη ανάλογα με το αντικείμενο της παραγωγής του, δηλαδή το τελικό προϊόν, με ταυτόχρονη κάλυψη των κριτηρίων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής.

Παράμετρος Μέθοδος
Listeria monocytogenes VIDAS Biomerieux
Salmonella spp. VIDAS Biomerieux
Bacillus cereus ISO 7932:2004
Staphylococcus aureus TEMPO Biomerieux
Escherichia coli TEMPO Biomerieux
Enterobacteriaceae TEMPO Biomerieux
Total coliforms TEMPO Biomerieux
Vibrio parahaemolyticus ISO 21872-1/2007
Clostridium perfringens ISO 7937:2004
Clostridium sulfite ISO 15213:2003
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (αερόβιες αποικίες) TEMPO Biomerieux
Ζύμες και Μύκητες ISO 21027-2, ISO 21027-1