• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Μυκοτοξίνες

Ορισμένα είδη μυκήτων παράγουν τοξίνες, που ονομάζονται μυκοτοξίνες και σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις και άλλα προβλήματα.

Τα μέγιστα επιτρεπτά όρια των μυκοτοξινών αυτών στα τρόφιμα καθορίζονται από τον κανονισμό 1881/2006/ΕΚ.

Παράμετρος Μέθοδος
Αφλατοξίνες Β1, Β2, G1, G2 AOAC 991.31
Ωχατοξίνη Α HPLC
Δεσοξυνιβαλενόλη (DON) ELISA
Ζεαραλενόνη (ZON) ELIZA