• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Ανάλυση ασφάλειας ελαιολάδου

Κριτήρια ασφαλείας ελαιολάδου Επιμόλυνση του ελαιολάδου με ουσίες διαφόρου βαθμού τοξικότητας
Έλεγχος υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων   (450 δραστικές ουσίες) Η επιμόλυνση οφείλεται στα υπολείμματα ουσιών που χρησιμοποιούνται ως φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια της ελιάς ή σε άλλη γειτονική καλλιέργεια από αερομεταφορά, από νερά αρδεύσεως και από ατμοσφαιρική απόθεση
Έλεγχος υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων   (200 δραστικές ουσίες)
Έλεγχος υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων   (50 δραστικές ουσίες)
Βενζο-α-πυρένιο Δείκτης επιμόλυνσης από διάφορες καύσεις που έχουν συμβεί κοντά σε ελαιόδεντρα ή ελαιοτριβεία
Φθαλικοί εστέρες (πλαστικοποιητές) Η επιμόλυνση οφείλεται στην επαφή του ελαιολάδου με ακατάλληλους για τη διακίνηση ελαιολάδου πλαστικούς εύκαμπτους σωλήνες ή στην αποθήκευση του ελαιολάδου σε πλαστικές δεξαμενές ή δοχεία
Βαρέα μέταλλα (σίδηρος, χαλκός, μόλυβδος, αρσενικό, νικέλιο, κάδμιο) Η επιμόλυνση μπορεί να οφείλεται στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα νερά που μπορεί να χρησιμοποιούνται κατά την εξαγωγή του ελαιολάδου
Αλογονωμένοι διαλύτες Η επιμόλυνση οφείλεται στα νερά που χρησιμοποιεί το ελαιοτριβείο, σε δοχεία διακίνησης χημικών ουσιών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αποθήκευση ελαιολάδου, στον καθαρισμό των ελαιουργικών μηχανιμάτων με χημικά καθαριστικά και άλλες πηγές