• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων

Ορισμένες μακροχρόνιας χρήσης σκευάσματα για τη συμπληρωματική διατροφή των ζώων για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς, με υψηλή συγκέντρωση ιχνοστοιχείων, περιέχουν αναπόφευκτα ορισμένες ποσότητες αρσενικού, καδμίου ή μολύβδου που υπερβαίνουν τα καθορισθέντα ανώτατα όρια για τα συγκεκριμένα βαρέα μέταλλα στις συμπληρωματικές ζωοτροφές.

Τα όρια των επιβλαβών αυτών στοιχείων παρουσιάζονται στην οδηγία 2002/32/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παράμετρος Μέθοδος
Κάδμιο GF-AAS
Υδράργυρος Hydride-AAS
Μόλυβδος GF-AAS
Αρσενικό Hydride-AAS
Νιτρώδη άλατα  
και άλλα