• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Ανάλυση Πόσιμου Νερού

Το νερό θεωρείται το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο, καθώς εξυπηρετεί τις βασικές του ανάγκες, αλλά και τον βοηθά για να επιτελέσει βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας.

Η συγκέντρωση στα αστικά κέντρα και η βιομηχανική, αλλά και η αγροτική δραστηριότητα είχαν ως αποτέλεσμα την συχνή επιμόλυνση του πόσιμου νερού και των υδροφόρων οριζόντων από επιβλαβείς φυσικοχημικούς και μικροβιολογικούς παράγοντες.

Η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία έχουν θεσπίσει όρια για τις περισσότερες από τις επιβλαβείς παραμέτρους αυτές, καθώς και τη συχνότητα των αναλύσεων για την παρακολούθηση της ποιότητας του.

Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται στο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά έμφαση έχει δοθεί και στο νερό που χρησιμοποιείται για άλλες δραστηριότητες, όπως για την πόση των ζώων, για τις κολυμβητικές δεξαμενές και για την άρδευση.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2300/2001, μόνο διαπιστευμένα από τον Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης εργαστήρια και μάλιστα αυτά που διαθέτουν σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17025, δύνανται να πραγματοποιούν αξιόπιστους ελέγχους.

Σύνηθες Πακέτο Αναλύσεων (πλήρες)

Φυσικοχημικές παράμετροι Μικροβιολογικές παράμετροι
pH Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 22oC
Αγωγιμότητα Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 37oC
Σκληρότητα ολική Κολοβακτηριοειδή (Total coliforms)
Σκληρότητα παροδική Escherichia coli (E. coli)
Σκληρότητα μόνιμη Enterococcus intestinal
Ολικά διαλελυμένα στερεά (TDS) Pseudomonas aeruginosa
Ανθρακικά (CO3-2) Clostridium perfringens
Όξινα ανθρακικά (HCO3-2)
Αλκαλικότητα (P)
Αλκαλικότητα (H)
Χλωριούχα (Cl)
Νιτρικά (NO3)
Νιτρώδη (NO2)
Αμμωνιακά(NH+4)
Φώσφορος (P2O5)
Φθόριο (F-)
Θειϊκά (SO4-2)
Ασβέστιο (Ca+2)
Μαγνήσιο (Mg+2)
Κάλιο (K+)
Νάτριο (Na+)
Χαλκός (Cutot)
Ψευδάργυρος (Zn+2)
Μαγγάνιο (Mn+2)
Σίδηρος (Fe)
Βόριο (B)
Χρώμιο ολικό (Cr)
Χρώμιο εξασθενές (Cr+6)