• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Προσδιορισμός υγιεινής επιφανειών εργασίας

Ο έλεγχος των επιφανειών πραγματοποιείται με συγκεκριμένα τεστ (swab test), όπου κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος Ολικής Μεσόφιλης Χλωρίδας (Ο.Μ.Χ.) και Εντεροβακτηριδίων (Enterobacteriaceae).