• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Προσδιορισμός υγιεινής χεριών προσωπικού

Για κάθε έλεγχο υγιεινής των χεριών για καταμέτρηση Ολικής Μεσόφιλης Χλωρίδας και Εντεροβακτηριδίων (Enterobacteriaceae) με εφαρμογή ενός  swab test.