• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Διαθρεπτική επισήμανση

Η χημική ανάλυση των ζωοτροφών σε συνδυασμό με τον έλεγχο και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεών τους, αποτελούν την αναγκαία συνθήκη για να επιτευχθεί η βελτίωση της διατροφής των αγροτικών ζώων και των παραγόμενων από αυτά προϊόντων.

Ένα σύγχρονο εργαστήριο χημικής ανάλυσης και ελέγχου των ζωοτροφών, δύναται να αποτελέσει κομβικό σημείο στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων.

 

Παράμετρος Μέθοδος
Υγρασία Κωδ. Τρ. Ποτ. Γ1
Τέφρα Κωδ. Τρ. Ποτ. Γ2
Ολικά λιπαρά Καν. 152/20009
Άζωτο Ολικό ISO 1871
Πρωτεΐνες Nx6.25
Υδατάνθρακες Υπολογιστικά
Ενέργεια Υπολογιστικά
Ινες Ακατέργαστες (Κυτταρίνη) Κωδ. Τρ. Ποτ. Γ5