• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Έλεγχος ομοιογένειας & επιμόλυνσης

Σύμφωνα με τον Καν. 183/2005 και την ΚΥΑ 340668/2008, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών έχουν την υποχρέωση, ανάμεσα στις υπόλοιπες αναλύσεις τους, να περιλαμβάνουν τον ετήσιο έλεγχο των αναμικτήρων για την διασφάλιση της ομοιογένειας των προϊόντων τους.

Ομοιογένεια: Η ενσωμάτωση μιας πρόσθετης ουσίας / προμίγματος σε ένα πρόμιγμα/ σύνθετη ζωοτροφή πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη κατανομή των εν λόγω πρόσθετων ουσιών ή των προμιγμάτων τηρώντας τα κριτήρια που έχει ορίσει ο κατασκευαστής.

Η δοκιμή ομοιογένειας γίνεται με την χρήση κατάλληλου ιχνηθέτη κατά το στάδιο της παραγωγής, στη συνέχεια τον χημικό προσδιορισμό του σε συγκεκριμένο αριθμό δειγμάτων από το τελικό μίγμα και την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Συνηθέστερες ουσίες που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό είναι ανόργανα άλατα νατρίου, καλίου ή κοβαλτίου, συγκεκριμένα αμινοξέα και άλλα μικροθρεπτικά συστατικά.

Κάθε ιχνηθέτης παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανάλογα με τον τρόπο εργασίας και το είδος της ζωοτροφής.

Η δοκιμή πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και εκτός από την ομοιογένεια ελέγχει και την επιμόλυνση μεταξύ των διαφόρων παρτίδων παραγωγής.

Επιμόλυνση: Όπως ορίζει η εγκύκλιος 268269/23-06-2004 Υπ.Αγροτ.Αναπτυξης&Τροφίμων/Γεν.Δνση Ζωικής Παραγωγής, η  παρουσία προσθέτων ή  ορισμένων ουσιών σε μία σύνθετη ζωοτροφή που δεν πρέπει να τις περιέχει βάση της νομοθεσίας πρέπει να αποφεύγεται.

Επίσης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναλύσεις που χρειάζονται.

Αφού χρησιμοποιηθεί μια πρόσθετη ύλη που κρίνεται επικίνδυνη για ορισμένη κατηγορία ζώων, παρασκευάζονται μια ή περισσότερες παρτίδες μιας σύνθετης ζωοτροφής που δεν περιλαμβάνουν αυτό το προϊόν αλλά για τις οποίες η επιμόλυνση που προέρχεται από τις προηγούμενες παρτίδες δεν δημιουργεί προβλήματα.