• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Μυκοτοξίνες

Ορισμένα είδη μυκήτων παράγουν τοξίνες, που ονομάζονται μυκοτοξίνες και σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα τρόφιμα αλλά και τις ζωοτροφές μπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις και άλλα προβλήματα.

Το μέγεθος των βλαπτικών επιδράσεων μιας μυκοτοξίνης στην υγεία των ζώων καθορίζεται από τον βαθμό επιμόλυνσης της μυκοτοξίνης αλλά και πολλούς ακόμη παράγοντες, όπως το βαθμό συμμετοχής της στο τελικό σιτηρέσιο, το χρόνο και τη διάρκεια χορηγήσεως της, το φύλο, την ηλικία και την κατάσταση υγείας του ζώου.

Τα μέγιστα επιτρεπτά όρια των μυκοτοξινών αυτών στις ζωοτροφές ορίζονται από την νομοθεσία 2002/32/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παράμετρος Μέθοδος
Αφλατοξίνες Β1, Β2, G1, G2 AOAC 991.31
Ωχρατοξίνη Α HPLC
Δεσοξυνιβαλενόλη (DON) ELISA
Ζεαραλενόνη (ZON) ELIZA